Kontrola X – Odhad hmotnosti

Odhad hmotnosti

Vybavení stanoviště
Vaky s náplní (sypká hmota) pro jednotlivé kategorie ve více exemplářích 
(v rámci kategorie vždy stejná hmotnost vaků) 

Popis činnosti závodníků
Kontrola je samoobslužná, je součástí kontrolního stanoviště „Odhad vzdálenosti“ – závodníci si sami zapisují odhadnutou hodnotu do označeného místa startovního průkazu – vedle pole pro záznam odhadu vzdálenosti 
Závodníci odhadnou hmotnost vaku – pro svoji kategorii – který je umístěn na stanovišti 
Na kontrole není použito žádné vybavení 
Odhadovaná hmotnost vaku je v rozmezí 0,5 – 10,0 kg 

Rozhodčí
Rozhodčí vykonává pouze dozor na stanovišti/kontrole a do činnosti závodníků nezasahuje. Spolupráce závodníků není povolena a je důvodem k diskvalifikaci – výjimkou je spolupráce ve dvojici startující pod stejným startovním číslem

Hodnocení
Provádí počtářská komise v rámci vyhodnocování průkazů
– v případě odhadu hmotnosti v toleranci ± 20 % skutečné hodnoty se připočítává k výslednému času 0 trestných minut,
– v toleranci nad ± 20 % až do ± 30 % je 1 trestná minuta,
– při odhadu nad toleranci ± 30 % jsou 2 trestné minuty
(= analogicky odhadu vzdálenosti) 
Rozpětí trestných minut 0–1–2
Není-li odhadnutá hodnota hmotnosti zapsaná hlídkou do předepsaného místa startovního průkazu, je kontrola vyhodnocena jako nesplněná a hlídka je diskvalifikována.

Zdržný čas
Čekají-li závodníci na uvolnění kontrolního stanoviště, aby mohli plnit svůj úkol, měří jim rozhodčí zdržný čas.
[na stanovišti je připraveno více identických vaků pro jednotlivé kategorie k minimalizaci pravděpodobnosti vzniku zdržení]
Zdržný čas zapíše rozhodčí do průkazu a umožní závodníkům plnění úkolu po uplynutí zapsaného času.