Přihlášení pro členy
Jméno:
Heslo:
Příprava na závody - vyber disciplínu
Příprava na závody - topografické značky
Kategorie žáci, dorost a dospělí
1. Zpevněná cesta
2. Pěšina
3. Polní a lesní cesta
4. Trasa vodní dopravy
5. Ostatní silnice
6. Silnice I.třídy
7. Dálnice
8. Násep
9. Řeka s jezem
10. Řeka s mostem
11. Řeka s přehradou
12. Řeka s přívozem
13. Kostel
14. Meteorologická stanice
15. Kaple
16 .Pomník
17. Zřícenina hradu
18. Veřejné tábořiště
19. Autokempink
20. Hrad, zámek, tvrz
21. Kříž
22. Větrný mlýn
23. Vodní mlýn
24 Orientačně důležitý strom
25. Muzeum, galerie
26. Hraniční přechod
27. Hraniční přechod pro pěší a cyklisty
28. Kulturně pozoruhodné místo
29. Ubytovna
30. Hotel
31. Stanice horské služby
32. Restaurace
33. Hranice CHKO
34. Hranice národního parku
35. Hranice přírodního parku
36. Přírodní zajímavost
Kategorie dorost a dospělí
37. Sad a zahrada
38. Vinice
39. Porosty křoví
40. Chmelnice
41. Vodojem
42. Pramen
43. Veřejně koupaliště
44. Studna
45. Elektrárny
46. Hájovna, myslivna
47. Továrna s komínem
48. Samostatné budovy
49. Železniční stanice
50. Železnice jednokolejná elektrifikovaná
51. Železnice dvoukolejná
52. Úzkorozchodná železnice
53. Zeď
54. Jeskyně
55. Lyžařský vlek
56. Elektrické vedení
57. Most
58. Lávka
59. Hatě
60. Nadzemní produktovod
61. Vodopád
62. Ponor, vyvěračka
63. Močál, bažina
64. Minerální pramen
65. Krasový závrt
66. Propast
67. Vrstevnice
68. Halda
69. Sjezdovka
70. Státní hranice
71. Hranice porostů
72. Rašeliniště