Přihlášení pro členy
Jméno:
Heslo:
přihláška

Závazná přihláška  na letní tábor

                                                    6.8. - 13.8.2016

                                 Tučkova hájenka ve Svratouchu

                                            

            „Chénggōng“

 

 

Provozovatel tábora: TOM 1301  TULÁCI  Frýdek – Místek,  vedoucí oddílu Roman Gach

Bankovní spojení: Československá Obchodní Banka a.s., divize Poštovní spořitelna

č. účtu:  163960727 / 0300

Místo konání:  Táborová základna Svratouch, Žďárské vrchy, okres Chrudim, Pardubický kraj  

 

Termín konání:   sobota  6.8.   sobota 13.8. 2016       (1 týden)                       Cena:  1.900,- Kč

 

Jméno a příjmení účastníka:   ……………………………………………

Narozen:   ……………………

Adresa trvalého bydliště:    ……………………………………………………

Zdravotní pojišťovna:  ……………………………………..

 

Jméno a příjmení otce:    ………………………………………………telefon………………………

Jméno a příjmení matky:  ……………………………………………...telefon………………………

 

Kontaktní adresa a telefon v době konání tábora:  ……………………………………………………

…………………………………………………………….  tel. ……………………………………...

 

Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení:  ……………………………………………...................

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké a kdy):  ……………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Další závažné informace pro provozovatele tábora:  ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

Dítě je plavec / částečný plavec / neplavec   označte

 

Způsob úhrady tábora – označte  :    

Hotově – termín úhrady do 19.6.2016     

Na účet – termín úhrady do 30.6.2016  č. účtu 163960727/0300   vs  =  datum nar. účastníka tábora

Zaměstnavatelem  - fakturu vystavíme na základě objednávky, termín úhrady do 30.6.2016

 

Termín odevzdání závazné přihlášky:  do 3.6.2016

 

V ceně je zahrnuto ubytování, strava, materiál, jízdné, vstupné, pedagogický a zdravotní dohled. V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen, v takovém případě provozovatel tábora nevrací částku za dny zbývající do konce pobytu.

Provozovatel tábora neručí za ztráty, popř. zničení cenností (drahé kovy, elektronika).

Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu (členství v A-TOM).

 

Beru na vědomí výše uvedené údaje a prohlašuji, že veškeré námi uvedené údaje v přihlášce jsou pravdivé.

                           

 Dne  ………………..........                                 ……………………………………………….                

                                                                                     podpis rodičů  (příp. zákon. zástupce)